دانلود رایگان کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

دانلود رایگان کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلقه بازخورد از جهنم یک چیز عجیب و غریب مضطرب در ذهن شما وجود دارد که اگر اجازه دهید، میتواند شما را کاملا دیوانه کند. آیا این برای شما آشنا نیست؟ شما از رویارویی با شخصی در زندگی خود میترسید. آن اضطراب شما را متوقف میکند و تعجب میکنید که چرا اینقدر مضطرب هستید و استرس میگیرید. وای نه! اکنون از اضطراب خود نگران هستید و این باعث اضطراب بیشتر میشود. یا بگذارید بگوییم شما مشکل عصبانیت دارید. شما در احمقانهترین، بیهودهترین چیزها ۸ دانلود رایگان کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

هنر ظریف بیخیالی عصبانی میشوید و نمیدانید چرا. و این واقعیت که دلخور میشوید، به راحتی شروع به ناراحت کردن شما میکند. و سپس، در کمال خشم خود، متوجه میشوید که عصبانی بودن تمام وقت، شما را به فردی کم تحمل تبدیل میکند و از این متنفر هستید. آنقدر متنفر هستید که از خودتان عصبانی میشوید. حالا به خودتان نگاه کنید: بیخیال شوید، از اینکه عصبانی میشوید از دست خودتان دلخور هستید. یا آنقدر نگران انجام کارهای درست هستی که خود را مضطرب میکنید. یا به خاطر هر اشتباهی که میکنید احساس گناه میکنید، یا غمگین میشوید و به تنهایی گریه میکنید و باعث میشود احساس غم و اندوه بیشتری داشته باشید و دائم درحال فکر کردن در مورد آن باشید. به حلقه بازخورد از جهنم خوش آمدید. خوب است که چند بار به آن فکر کنید )خدایا،دانلود رایگان کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی  من حلقه بازخورد را همیشه انجام میدهم. من در ای کار موفق نمیشوم. باید صبر کنم، خدای من، احساس میکنم میبازم و مرا بازنده خطاب میکنند، من باید خودم را برنده بدانم. آه، بیخیال! اگر دوباره این کار را بکنم! من یک بازندهام!( آرام باش، دوست من. باور کنید یا نه، این بخشی از زیباییهای انسان بودن است. تعداد بسیار کمی از حیوانات روی زمین این توانایی را دارند که از ابتدا فکر کنند تا با افکار منعطف شروع کنند، اما ما انسانها این توانایی را داریم که بتوانیم در مورد افکار خود تصمیماتی داشته باشیم. بنابراین میتوانی درباره تماشای فیلمهای مایلی سایرس در یوتیوب فکر کنی، و سپس فورا به این فکر کنی که چرا من مایل هستم که فیلمهای مایلی سایرس را در یوتیوب تماشا کنم. آه، معجزه بیخیالی! اکنون مشکل بزرگ جامعه این است: که دائم خود را با مصرف مواد مخدر و تماشی فیلمهای مزخرف رسانههای اجتماعی سرگرم کنند. یک نسل از مردم را پرورش دادهایم که معتقدند داشتن این تجربیات منفی – اضطراب، ترس، گناه و… – لازم است. این اصلأ خوب نیست. منظورم این است که، اگر به فیسبوک خود نگاه کنید، همه افراد قدیمی را خوشحال میبینید. مثلأ هشت نفر این هفته ازدواج کردند! و در تلویزیون میبینی که پسرس شانزده ساله برای تولدش خودروی فراری هدیه گرفته است. و یک کودک دیگر فقط با اختراع یک برنامه که با تمام شدن دستمال توالت، یکی جدید آنرا به شما میدهد دو میلیارد دلار کسب کرده است و شما در خانه بفکر نخ دندان کشیدن به دندان گربه خودتان هستیدو احساس میکنید که زندگی شما خیلی مزخرفتر از آن است که فکر میکنید. بازخورد حلقه از جهنم به یک بیماری همه گیر تبدیل شده است، که باعث میشود بسیاری از ما بیش از حد استرس زا، بیش از حد عصبی و بیش از حد خودآزار شویم. دانلود رایگان کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.