جزوه کنترل فرایند ۲

جزوه کنترل فرایند ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه کنترل فرایند ۲

در سیستم کنترل اتوماتیک فشار داخل مخزن اندازهگیری شده و تبدیل به فشار یا سیگنال مورد نظر در دستگاه کنترل کننده و مقایسه کننده میشود و با مقدار مطلوب مقایسه شده و در صورت خطا بطور مناسب روی رگلاتور شیر کنترل اعمال میشود تا با باز و بسته کردن شیر کنترل ورودی عمل تنظیم فشار داخل مخزن صورت گیرد. .در این سیستمها ارتباط بین سیستم process و اتاق فرمان از طریق سیگنالها و انرژیهایی چون پنوماتیکی و هیدرولیکی در صنعت نفت و گاز و محل های قابل انفجار و انرژی برق استفاده می شود. ۱-۱ .تقسیم بندی سیستم های کنترل: سیستم های کنترل به دو نوع حلقه باز و حلقه بسته تقسیم بندی میشوند. تغییرات ورودی ممکن است فقط بر اساس اطلاع از مدل سیستم و یا تجربه صورت گیرد و بدون اطلاع از خروجی باشد که در آن صورت سیستم را حلقه باز می نامند.در صورتی که عملیات و تغییرات ورودی بر اساس اطلاع از خروجی صورت گیرد سیستم را حلقه بسته و به آن سیستم کنترل فیدبکدار گویند. در کنترل حلقه باز ورودی بر اساس اطلاع قبلی از مدل سیستم به منظور ایجاد خروجی معین به سیستم اعمال میشود کنترلکننده شکل سیگنال ورودی را به طور متناسب تغییر و تقویت میکند. قسمت محرک دارای توان زیاد بوده و بر اساس سیگنال دریافتی از کنترل کننده نیروی لازم را اعمال نموده و حرکات لازم انجام می دهد. در سیستم حلقه باز اثر خطای موجود در مدل سیستم یا تحریکات موجود غیر قابل پیش بینی است. خروجی دستگاه معمولا دارای مقداری خطا نسبت به مقدار مورد نظر خواهد بود.جزوه کنترل فرایند ۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.