جزوه میکروکنترلرها

جزوه میکروکنترلرها

دانلود جزوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه میکروکنترلرها

t : تمام میکروها الزم است که پس از روشن شدن ریست شوند، تا کار محول شده را از خط اول برنامه شروع کنند. این میکرو طوری طراحی شده که هر گاه آن را روشن کنید، میکرو را ریست می کند ، که به آن Reset On Power گفته می شود. هرگاه ریست اتفاق می افتد،شمارنده برنامه صفر برابر PC (Program Counter) می شود؛ در نتیجه برنامه حتماَ از خط اول شروع خواهد شد. Detection Out-Brown : ساز و کاری است که ولتاژ تغذیه میکرو را پایش می کند، تا در صورتی که از مقدار مشخصی کمتر شد، آن را ریست کند. Oscillator : می دانیم که پردازنده ها از تعداد زیادی مدارهای ترتیبی و ترکیبی ساخته شده اند. برای هماهنگی بین قسمت های مختلف نیاز به یک پالس ساعت داریم که همه قسمت ها را با هم هماهنگ کند. برای این کار روش های زیر وجود دارد جزوه میکروکنترلرها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.