جزوه فارماکولوژی هوشبری pdf

جزوه تایپ شده فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه فارماکولوژی هوشبری pdf

داروهای آرام بخش خواب اور جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین داروهای موجود هستند. بسته به دوز مصرفی این داروها می توانند موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی به درجات مختلفی شوند. کاربرد اصلی این مواد برای ایجاد ارامش و خواب است. آرامش( Sadation (تضعیف خفیف در فعالیت سلولهای سیستم اعصاب مرکزی است که باعث کاهش حالت هوشیاری، کاهش فعالیت، کاهش اضطراب و در نهایت باعث آرامش فرد می گردد. با افزایش این مواد خاصیت خواب آوری (Hypnotic (دارند و خوابی تقریباً مشابه با خواب طبیعی ایجاد می کنند. کاربرد اصلی داروهای آرام بخش – خواب آور درمان اختلالات خواب می باشد. افزایش دوز داروهای آرام بخش – خواب آور موجب بیهوشی شده و مقادیر زیادتر نیز تضعیف مراکز حیاتی در بصل النخاع و مرگ را به وجود می اورد. بنابراین اثر کلی این داروها وابسته به دوز است و این داروها به ترتیب ایجاد آرامش، خواب، بیهوشی،کوما و مرگ می کنند.جزوه فارماکولوژی هوشبری pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.