جزوه عملیات واحد ۱

جزوه عملیات واحد ۱

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه عملیات واحد ۱

در مهندسی شیمی و رشته های مرتبط ، عملیات واحد یک گام اساسی در یک فرآیند است. عملیات واحد شامل یک تغییر فیزیکی یا تحول شیمیایی مانند جداسازی ، تبلور ، تبخیر ، فیلتراسیون ، پلیمریزاسیون ، ایزومریزاسیون و واکنشهای دیگر است. به عنوان مثال ، در فرآوری شیر ، عملیات واحد زیر درگیر است: همگن سازی ، پاستوریزاسیون و بسته بندی. این عملیات واحد برای ایجاد روند کلی متصل می شود. یک فرآیند ممکن است برای بدست آوردن محصول مورد نظر از مواد اولیه ، یا مواد اولیه ، عملیات زیادی را بخواهد.جزوه عملیات واحد ۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.