جزوه رسانه شناسی

جزوه تایپ شده رسانه شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه رسانه شناسی

 

فناوری تلویزیون دراواخر دهه ۱۶۲۱ ظهورکرد اماگسترش و عمر ای شدن آن به عنوان یک رسانه پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد در ابتدای کار گیرنده های خام تصویری کوچک سیاه و سفید و با کیفیت پایین را نمایش می دهند اما رفتهرفته تصاویر واضحتر رنگی و صفحات نمایش بزرگ تر شدند و در نهایت دستگاه کنترل تیوی اضافه شد تجهیزات فنی فرستنده های تی وی از فرستندههای رادیویی پرهزینه تر و زیان بر هستند معموالً تلویزیون نسبت به رادیو برنامه های مستقیم بیشتری تولید می کند و در نتیجه مخاطبان بیشتری را دارد. ویژگی های تلویزیون: ۱ -تلویزیون جامع ترین جذاب ترین وسیله ارتباطی است. ۲ -در تمام زمینههای آموزشی تفریحی خبری برنامه پخش میکند. ۳ -از تکنیک های عکاسی فیلمبرداری در آن استفاده می شود.جزوه رسانه شناسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.