جزوه خصوصی و امنیت اینترنت pdf

جزوه تایپ شده حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه خصوصی و امنیت اینترنت pdf

e Digital(امضاء دیجیتال(:امروزه با توجه به اینکه بسیاری از امور مالی در فضای سایبری انجام می شود و با توجه به ناامن بودن شبکه ها و عدم امکان استفاده از روش امضای دستی در فضای مجازی از امضای دیجیتال استفاده می شود برای پیاده سازی امضای دیجیتال ابتدا باید توجه کنیم که هدف از امضای دیجیتال رسمیت بخشیدن به یک پیام است و به کمک امضای دیجیتال می توان : ۱-گیرنده یک پیام به وسیله ی آن می تواند هویت فرستنده آن را تصدیق کند. ۲-فرستنده پیام نمی تواند محتوای پیام ارسالی اش را انکار کند. ۳-گیرنده پیام نمی تواند پیام های ج01445241 بسازد و همچنین دیگران نیز قادر به جعل پیام نیستند. برای پیاده سازی یک مکانیزم امنیتی که ویژگی های فوق را داشته باشد می توان امضای دیجیتال را به کاربرد و امضای دیجیتال به یکی از دو روش زیر پیاده سازی می شود. جزوه خصوصی و امنیت اینترنت pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.