جزوه حسابداری اعتبارات اسنادی

جزوه حسابداری اعتبارات اسنادی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر سه واکنش حذف جزوه حسابداری اعتبارات اسنادی در مسیرهای بیولوژیکی اتفاق می‌افتند، اما مکانیسم E1cB بسیار رایج است. این بستر معمولاً یک الکل است تا یک آلکیل هالید، و اتم H حذف شده معمولاً در مجاورت یک گروه کربونیل است، درست مانند واکنش های آزمایشگاهی. بنابراین، ۳ ترکیب هیدروکسی کربونیل اغلب با واکنش های حذف به ترکیبات کربونیل غیر اشباع تبدیل می شوند. یک مثال معمولی در طول سنتز زیستی چربی ها زمانی رخ می دهد که یک تیواستر ۳ هیدروکسی بوتیریل به تیواستر غیراشباع (کروتونیل) مربوطه کم آب می شود. باز در این واکنش یک اسید آمینه هیستیدین در آنزیم است و از دست دادن گروه ]OH با پروتوناسیون همزمان کمک می کند.

 

 

جزوه حسابداری اعتبارات اسنادی چگونه می توانید همه چیز را صاف نگه دارید و پیش بینی کنید که در هر موردی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تعویض یا حذف اتفاق می افتد؟ آیا واکنش دو مولکولی خواهد بود یا تک مولکولی؟ هیچ پاسخ سفت و سختی برای این سؤالات وجود ندارد، اما می توان برخی از روندها را تشخیص داد و تعمیم داد.

  • آلکیل هالیدهای گروه اول : اگر از یک نوکلئوفیل خوب استفاده شود، آلکیل هالیدهای اولیه جایگزینی SN2 اتفاق می‌افتد، حذف E2 در صورت استفاده از یک باز قوی و دارای مانع فضایی، و حذف E1cB اگر گروه ترک دو کربن از یک گروه کربونیل فاصله داشته باشد، رخ می‌دهد.
  • آلکیل هالیدهای گروه دوم : جایگزینی SN2 در صورتی اتفاق می‌افتد که یک نوکلئوفیل ضعیف بازی در یک حلال آپروتیک قطبی استفاده شود، حذف E2 در صورت استفاده از یک باز قوی غالب می‌شود، و حذف E1cB در صورتی انجام می‌شود که گروه ترک‌کننده دو کربن از یک گروه کربونیل فاصله داشته باشد. در صورت استفاده از یک نوکلئوفیل ضعیف بازی در یک حلال پروتیک، آلکیل هالیدهای آلیلیک و بنزیل ثانویه نیز می توانند تحت واکنش های SN1 و E1 قرار گیرند.
  • آلکیل هالیدهای گروه سوم : حذف E2 زمانی اتفاق می‌افتد که از یک پایه استفاده می‌شود، اما جایگزینی SN1 و حذف E1 با هم تحت شرایط خنثی مانند اتانول خالص یا آب اتفاق می‌افتد. حذف E1cB در صورتی انجام می‌شود که گروه خروجی دو کربن از یک گروه کربونیل فاصله داشته باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.