جزوه تزریق سیمان pdf

جزوه تزریق سیمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه تزریق سیمان pdf

فشارشکن وسیله ای است در تزریق که جهت جلوگیری از تالطم جریان تزریق استفاده می شود. در پمپ های پیستونی تزریق به دلیل ضربه زدن آن جریان تزریق با تالطم می باشد و جهت جلوگیری از این امر و تاثیر در تغییرات زیاد فشار و عدم کنترل آن از فشار شکن استفا ده می شود. فشارشکن ها با یک ورودی و یک خروجی که در آن تعبیه شده است جریان مالت که از پمپ تزریق می شود در فشار شکن از حالت متالطم به حالت آرامش در می آورد. باید در فشار شکن های تزریق محلی را برای خروج مصا لح تزریق در نظر گرفته شود، در غیر این صورت فشار شکن بعد از مدتی تزریق با مصالح تزریق پر شده و قابل استفاده نمی باشد.جزوه تزریق سیمان pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.