جزوه بهداشت مدارس

جزوه بهداشت مدارس

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه بهداشت مدارس

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند، بدین سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. هدف از بهداشت مدارس تأمین، حفظ و ارتقا سطح سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و در نهایت جامعه است. دانش آموزان باید بدانند چگونه از خود مراقبت کنندو چه اقداماتی برای سالم نگه داشتن اعضا بدن خود انجام دهند. تاریخچه و آغاز به کار بهداشت مدارس در کشورهای مختلف و ایران : دقت و توجه به ضرورت بهداشت مدارس در کشورهای مختلف به طور همزمان ایجاد نشده بلکه هم از نظرزمانی و هم از نظر کیفیت اجرای آن با هم تفاوت داشتهاند.با نگاهی به تاریخچه بهداشت در مدارس میبینیم کشور فرانسه شاید اولین کشوری بوده که در برنامههای علمی خود در سال ۱۷۹۳ یک ماه را به بهداشت مدارس اختصاص داد. پس از آن در کشور هلند بهداری آموزشگاهها در سال ۱۸۶۸ تأسیس شد. سپس در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۲۹ توجه نسبت به مسائل بهداشت مدارس، ویژگیهای ساختمانی و محیط آموزشگاهها معطوف شد و سالها بعد در همان کشور تدریس مسائل مربوط به شناخت اعضاء فیزیولوژی بعضی از قسمت – های بدن انسان به زبان ساده برای دانش آموزان ابتدایی شروع شد. در انگلستان فعالیتهای بهداشت مدارس از سال ۱۹۰۷ و زیر نظر ادارات آموزش محلی آغاز شد.در ایران توجه به بهداشت عمومی در ایران از سال ۱۲۹۳ و با تأسیس تشکیلاتی به نام مجلس حفظ الصحه شروع شد(۳۲ (به دنبال آن و در سال ۱۳۰۴ شمسی صحیه مدارس به عنوان یک واحد مشخص به وزارت معارف معرفی و وابسته گردید که دارای قسمتهای کحالی، معاینات بهداشتی دانشآموزان و آموزش بهداشت بود.در سال ۱۳۱۵ نام آن به بهداری آموزشگاهها تغییر یافت و در سال ۱۳۱۸ بهداری آموزشگاهها ضمیمه اداره کل دانشکده پزشکی و بیمارستانها شد، در سال ۱۳۵۰ مدارس عالی بهداشت تأسیس شد و نام آن به اداره کل بهداشت مدارس تغییر یافت. در اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ اداره کل بهداشت مدارس از وزارت آموزش و پرورش جدا و به وزارت بهداری الحاق شد و در نهایت پس از چندین نوبت جابجایی بالاخره در پایان سال ۱۳۶۹ اکثر مراقبین بهداشت مدارس از مرکز بهداشتی به وزارت آموزش و پرورش بازگردانده شده و تحت عنوان واحد بهداشت و تغذیه مدارس فعالیتهای خود را ادامه دادند.جزوه بهداشت مدارس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.