جزوه برنامه نویسی شبکه

جزوه برنامه نویسی شبکه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرائی که رسیدگی بدوی آن ها در جزوه برنامه نویسی شبکه دادگاه کیفری۱ باشد طبق م ۴۲۸ ق.آد.ک اعتراض به آن ها در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

رسیدگی در دیوان عالی کشور یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی.

رسیدگی شکلی دو معنا دارد:

۱٫ احراز موضوعات را رسیدگی ماهوی نمی کندمثلاً بررسی نمی کند که عقدی واقع شده یا نه یعنی ادله ی اثبات را مورد استماع و رسیدگی قرار نمی دهد.
۲٫ طبق بند ۴ م ۴۶۹ ق.آد.ک دیوان عالی کشور بعد از اینکه احراز کرد پرونده لازم است رسیدگی ماهوی بشود، خودش اقدام به رسیدگی ماهوی نمی کند بلکه آن را به دادگاه هم عرض می فرستد.

دیوان عالی کشور به دلیل رسیدگی شکلی مرجع نقض و ابرام بوده و مرجع صدور حکم تلقی نمی شود؛ زیرا نتیجه ی رسیدگی شکلی در قالب ابرام جای می گیرد.

جهات فرجام خواهی در م ۴۶۴ ق.آد.ک آمده است:

توضیح بند اول انطباق حکم به درستی انجام نشده است.
توضیح بند سوم پس مدرک جدیدی رسیدگی نمی شود بلکه فقط مدارک موجود تطبیق داده می شود تا ببینند

ارزش قانونی لازم به آن داده شده جزوه برنامه نویسی شبکه . در ابتدا به جهات م ۴۶۴ ق.آد.ک می توان از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرد.

فرجام خواهی در جزوه برنامه نویسی شبکه همان اعتراض به آراء حضوری است که در مورد بندهای م ۳۰۲ ق.آد.ک صادر شده باشد ولی با فرجام خواهی آ.د.م متفاوت است.

بعد از این که پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شد طبق م ۴۶۷ ق.آد.ک باید گزارش جامعی از پرونده تهیه شود. به علت اینکه دیوان فقط رسیدگی شکلی می کند، فلذا اصل ج  برنامه نویسی طرفین است.

منظور از عضو ممیز در م ۴۶۷ ق.آد.ک یکی از اعضای شعبه ی دیوان عالی کشور است یا یکی از مستشاران که به انتخاب رئیس شعبه به عنوان عضو ممیز اقدامات لازم را انجام می دهد.

بعد از اینکه این مراحل انجام و گزارش تهیه شد، نوبت به اتخاذ تصمیم می رسد. اتخاذ تصمیم در دیوان عالی کشور طبق م ۴۶۹ ق.آد.ک از ۵ مورد خارج نیست:

.۱ اگر رأی مطابق قانون و ادله ی موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کنند. بند الف م ۴۶۹ ق.آد.ک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.