جزوه اندازه گیری الکتریکی

جزوه اندازه گیری الکتریکی

دانلو فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه اندازه گیری الکتریکی

 

مفاهیم اندازه گیری تعریف اندازه : بیان یک پدیه بصورت کمی را اندازه گویند . همچنین یک عدد همراه با واحد را اندازه می نامند . تعریف اندازه گیری : اندازه گیری عمل مقایسه بین یک کمیت مجهول با یک واحد از همان نوع می باشد . بنابراین عمل اندازه گیری به دو چیز نیاز دارد :۱ -داشتن یک واحد استاندارد قابل قبول ۲ -داشتن وسیله ای ک قابل تکرار باشد . طبقه بندی دستگاههای اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری را می توان به شکل های زیر طبقه بندی نمود : الف ) دستگاه های اندازه گیری از نظر نوع کمیت مورد اندازه گیری ، به دو دسته تقسیم می شوند : ۱ -دستگاههای اندازه گیری آنالوگ ۲ -دستگاههای اندازه گیری دیجیتال ۱ -دستگاههای اندازه گیری آنالوگ : در این نوع دستگاههای اندازه گیری حرکت نمایش دهنده خروجی ، بطور پیوسته می باشد . بنابراین بین هر دو نقطه ای که در نظر بگیریم ، تعداد زیادی نقطه دیگر وجود دارد . مانند : مولتی متر آنالوگ ، کیلو متر شمار آنالوگ ، دماسنج جیوه ای و غیره . ۲ -دستگاههای اندازه گیری دیجیتال : دستگاههای هستند که نمایش دهنده خروجی آنها بطور گسسته می باشد . بنابراین بین هر دونقطه ، نقطه دیگری وجود ندارد . بعنوان مثال ولت متری که تا دو رقم اعشار را نشان می دهد بعد از ۳۵/۱۵ ولت ، عدد ۳۶/۱۵ ولت را نشان می دهد و بین این دو عدد ، عدد دیگری وجود ندارد . ب ) دستگاههای اندازه گیری آنالوگ از نظر نحوه کار به دو دسته تقسیم می شوند : ۱ -دستگاههای اندازه گیری الکترومغناطیسی ۲ -دستگاههای اندازه گیری الکترواستاتیکی دستگاههای اندازه گیری آنالوگ الکتریکی معمولا دارای محوری می باشند جزوه اندازه گیری الکتریکی که به این محور عقربه ای اتصال داده می شود . پشت عقربه صفحه درجه بندی شده ای قرار دارد . با حرکت ۴ محور ، عقربه به حرگت درآمده و از روی صفحه درجه بندی شده ، مقدار کمیت مشخص میشود . چنانچه این نیرو توسط میدان های مغناطیسی ایجاد شود ، دستگاه را از نوع الکترومغناطیسی می نامند . اگر نیروی ایجاد شده جهت چرخش محور توسط میدان های الکتریکی ایجاد شود ، آن دستگاه را الکترواستاتیکی می نامند . پ ) همچنین دستگاههای اندازه گیری به دو دسته زیر تقسیم می شوند : ۱ -دستگاههای اندازه گیری DC 2 -دستگاههای اندازه گیری AC بطور کلی سیگنال های الکتریکی به دو شکل ثابت با زمان ، که به آنها ، شکل موجهای DC گفته شده و با گذشت زمان دارای یک مقدار ثابت می باشند . دسته دوم شکل موجهایی هستند که با گذشت زمان تغییر می کنند و بصورت پریودیک می باشند . برای شکل موجهای AC مولفه های مختلفی وجود دارد که شامل مقدار لحظه ای ، مقدار پیک ، مقدار پیک تا پیک ، مقدار متوسط و مقدار موثر می باشد . دستگاههای اندازه گیری AC جزوه اندازه گیری الکتریکی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.