جزوه اصلاح رفتار pdf

جزوه رنگی و تایپ شده اصلاح رفتار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه اصلاح رفتار pdf
همچنین نگاه کنید به: رفتار درمانی شناختی § انتقادات و روان درمانی crit نقدهای کلی
اصلاح رفتار در نقد شخص محور روان درمانی نزدیک مانند Rogerian مشاوره و مشاوره ارزیابی مجدد ، [۲۱] که شامل “اتصال با ویژگی های انسانی فرد برای ترویج شفا”، در حالی که رفتارگرایی است “بدنام به روح انسان”. [۲۲] BF Skinner در فراتر از آزادی و کرامت استدلال می کند که تقویت بدون محدودیت همان چیزی است که منجر به “احساس آزادی” شده است ، بنابراین حذف حوادث منفی به مردم اجازه می دهد “احساس آزادی کنند”. [۲۳] انتقادات بیشتر به این فرض گسترش می یابد که رفتار فقط وقتی تقویت شود افزایش می یابد. این پیش فرض با تحقیق انجام شده توسط آلبرت بندورا مغایرت دارددر دانشگاه استنفورد. یافته های وی نشان می دهد که رفتار خشونت آمیز ، بدون تقویت شدن ، در مطالعات انجام شده با کودکان در حال تماشای فیلم هایی که افراد مختلف “” چراغ های روز را از Bobo می کوبند “تقلید می شود. بندورا معتقد است که شخصیت و یادگیری انسان نتیجه تعامل بین محیط ، رفتار و روند روانشناختی است. با این وجود شواهدی وجود دارد که تقلید دسته ای از رفتار است که می توان آن را دقیقاً مانند هر چیز دیگری یاد گرفت. به کودکان نشان داده شده است که پس از آموزش تقلید به طور کلی ، از رفتاری که قبلاً هرگز از آنها بروز نکرده و برای آنها تقویت نمی شود ، تقلید می کنند. [۲۴] جزوه اصلاح رفتار pdf

چند نفر [ چه کسی؟ ] انتقاد قرار داده اند سطح آموزش مورد نیاز برای انجام روش های اصلاح رفتار، به ویژه کسانی که محدود کننده و یا استفاده هستند aversives ، درمان گریزی ، و یا مجازات پروتکل های. برخی تمایل به محدود کردن چنین روشهای محدود کننده فقط به روانشناسان مجاز یا مشاوران مجاز دارند. هنگامی که برای این گروه مجوز گرفت ، گواهینامه پس از مجوز در اصلاح رفتار برای نشان دادن دامنه صلاحیت در منطقه از طریق گروههایی مانند انجمن جهانی تجزیه و تحلیل رفتار دنبال می شود. [۲۵] هنوز هم دیگران مایلند یک روش مستقل از تجزیه و تحلیل رفتار را از طریق مجوز برای ارائه 101 های بین روش های اثبات شده و روش های اثبات نشده به مصرف کنندگان ایجاد کنند (نگاه کنید بهتمرین حرفه ای تجزیه و تحلیل رفتار ). سطح آموزش و حمایت از مصرف کننده در تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی و اصلاح رفتار از اهمیت حیاتی برخوردار است .

همچنین به جزوه اصلاح رفتار pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.