جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی PDF

جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی PDF

اتولوژی )آسیب شناسی( در ایران، به عنوان علمی که از دوره ی باستان برای بسیاری از بیماری هایی که مورد توجه پزشکان بود ارائه ی دلیل می کرد، شناخته می شود. پاپیروس مصری ادوین اسمیت که قدیمی ترین متن پزشکی شناخته شده می باشد )۱۹۲۲ سال قبل از میلاد مسیح( شامل متونی راجع به مکانیسم بیماری ها و علل آنها از تومور پستان گرفته تا بهبودی زخم ها و عفونت ها می باشد. با وجود این توجه طولانی، فرایند قابل فهم برای ما نسبت به علم پاتولوژی در ربع آخرهزاره ی دوم زمانی که کاوش های آناتومیک امکان پذیر شد و نمای کل ارگانها را نمایان کرد، شکل گرفت. بعدها که آناتومی، شناخت ماکروسکوپی اعضا و بافت های بیمار را تسهیل کرد، به پاتولوژی این امکان را داد که به ابزار جدیدی برای تشخیص و تفسیر بیماری ها تبدیل شود. متعاقبا درطول ربع آخر قرن نوزدهم ، بافت شناسی بافت های مرده، توسط پزشکانی مانند رادولف ویرشو که الهام بخش تئوری سلولی بیماری ها بودند شناخته شد و آن زمان بود که پاتولوژی به یک علم بالینی و داربستی محکم برای تشخیص و درمان بیماری ها بدل شد. از زمان شروع دوره ی جدید آموزش پزشکی در ایران، پاتولوژی به عنوان یکی از قسمتهای اصلی در آموزش پزشکی علمی بوده است. پاتولوژی از یک واژه ی صرفا تئوری به سمت یک ابزار فعال در آموزش دادن مکانیسم رفتار، درمان و کنترل بیماری ها پیشرفت کرد. پاتولوژی در ایران باستان: با وجود توسعه ی زیاد و فهم بیشتر دانش پزشکی در ایران، مخصوصا در طی دوران اسلامی ما اطلاعات کمی از مسیر پاتولوژی در این دوران داریم. مدارک خوبی از شرح کامل بیماری ها مانند سیروز کبدی، سل، پلورال افیوژن و غیره در متون مشهور ایرانی مانند قانون ابن سینا و المسعودی رازی وجود دارد. با این وجود هیچ اطلاعات در دسترسی راجع به اینکه چگونه این دانشمندان قدیمی چنین عملی را بدست آوردند، وجود ندارد زیرا که در آن دوره تشریح بدن انسان مرده ممنوع بوده است. اعتقاد براین است که این درجه از علم تنها از طریق معاینات فیزیکی، جراحی یا معاینه پس از مرگ بدست آمده است. جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.