دانلود رایگان جزوه ریاضی و امار یازدهم انسانی

جزوه ریاضی و امار یازدهم انسانی دانلود فایل                     چرتکه یک ابزار محاسبه ساده استفاده می شود از زمان های قدیم است. جزوه ریاضی و امار یازدهم انسانی قبل از رنسانس ، ریاضیات به دو حوزه اصلی تقسیم می‌شد، حساب ، که به دستکاری اعداد اختصاص […]